O firmie

Centrum Medyczne Dar-Med

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DOMOWA OPIEKA PALIATYWNA  DAR-MED  został utworzony w grudniu 2005 r. 
Główna siedziba zakładu mieści się w Brzozowie przy ulicy Rynek 6A. Posiadamy  trzy  filie: w Sanoku przy ulicy Daszyńskiego 20A,  w Przemyślu w Szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Monte Cassino 18 oraz w Gorlicach  przy ulicy Węgierskiej 21A.
W 2015 roku podpisaliśmy umowę z NFZ na realizację świadczeń w zakresie :
 • hospicjum domowego na dla dorosłych,
 • hospicjum domowego dla dzieci,
 • pielęgniarskiej  opieki długoterminowej,
 • poradni logopedycznej.
W sierpniu 2007 roku powstał SKLEP MEDYCZNY z zaopatrzeniem i środkami ortopedycznymi,  który mieści się przy ulicy 3 Maja  41  (obok  Starostwa Powiatowego).

Produkty

Usługi refundowane przez NFZ

Oferta:

 
Poradnia logopedyczna
Poradnia logopedyczna działa prężnie na terenie powiatu brzozowskiego od grudnia 2010 r. Ta młoda placówka wciąż się rozwija, wprowadza innowacje i nowe usługi.
Oferuje bezpłatną, refundowaną przez NFZ, opiekę logopedyczną dla osób w każdym wieku, a jedynym wymaganiem jest uzyskanie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (np. laryngologa, neurologa). W uzasadnionych przypadkach możliwe są wizyty domowe.
W zakres naszych usług wchodzi:
 • opiniowanie;
 • diagnozowanie;
 • udzielanie porad i wskazówek rodzicom / opiekunom dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • doskonalenie mowy we wszystkich aspektach języka: fonologicznym, leksykalno-semantycznym, składniowym, gramatycznym;
 • intensywne korygowanie wad wymowy;
 • kształtowanie umiejętności mówienia i rozumienia;
 • wdrażanie alternatywnych metod komunikacji;
 • likwidowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych;
 • usuwanie trudności w nauce czytania i pisania.
Terapię prowadzimy indywidualnie i jest ona dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka.
 
Do podjęcia terapii zachęcamy OSOBY DOROSŁE, u których:
 • występują zaburzenia mowy i komunikacji powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu – urazy czaszki, udary, wylewy krwi do mózgu, inne choroby neurologiczne, nowotworowe;
 • występuje niepłynność mowy;
 • występują choroby krtani (guzki);
 • wady wymowy.
 
Kiedy zgłosić się do logopedy?
Zgłoś się do nas, jeśli Twoje dziecko:
 • nie wymawia  prostych słów (np. (mama, baba, tata, daj) ok. drugiego roku życia;
 • porozumiewa się za pomocą gestów i nie rozumie  prostych komunikatów ok. drugiego roku życia;
 • mowa Twojego trzyletniego dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia;
 • nie wymawia głosek głosek: l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź  w trzecim roku życia;
 • nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”  w wieku pięciu lat;
 • nie wymawia głoski „r” w 5 roku życia (jest zastępowana głoską j lub l);
 • mówi niepłynnie (jąka się, blokuje, zacina);
 • mówi w przyspieszonym tempie;
 • najczęściej oddycha przez usta;
 • wsuwa język między zęby.
 
Nasi logopedzi:
 • mgr Marta Dziewulska
 • mgr Monika Kij
 • mgr Agnieszka Leśniak-Stępień
 
Nasze gabinety:
Poradnia logopedyczna dysponuje dwoma gabinetami wyposażonymi w nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci i młodzieży pomoce logopedyczne.
W roku 2012  oddaliśmy do użytku trzeci –  Pokój Poznawania Świata. Głównym celem prowadzonych tam zajęć jest stymulacja wrażliwości zmysłowej dziecka.
Panele sensoryczne rozwijają u małych podopiecznych zmysł dotyku oraz słuchu.
Basen z kulkami nie tylko stwarza okazję do nauki przez zabawę (np. nauka kolorów), ale także rozwija zmysły wzroku i dotyku.
Mata edukacyjna działa na wyobraźnię dziecka, pomaga rozwijać słownictwo, a także ćwiczyć narządy mowy.
W pracy nad głoskami dzieciom towarzyszy nie tylko logopeda, ale też „Kaczka” i„Krasnal”. Te przepiękne malowidła wykonał dla nas bezinteresowenie asp. sztab. Kazimierz Barański z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
Zajęcia w Pokoju pomagają także zrelaksować małych pacjentów poprzez wprowadzanie bezstresowej i przyjaznej atmosfery.
W zależności od potrzeb Pokój wykorzystujemy do osiągania różnorodnych celów terapeutycznych:
 • nawiązania kontaktu z dziećmi,
 • relaksacji i odpoczynku,
 • zwiększania wrażliwości,
 • rozwijania zainteresowań,
 • rozwijania i doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwijania wielozmysłowego (pełnego) postrzegania świata,
 • otwierania się na bodźce,
 • rozwijania słownictwa,
 • pracy nad głoskami.
 
Rejestracja:
Przed pierwszą wizytą u logopedy:
 • przypomnij sobie przebieg ciąży i porodu,
 • przypomnij sobie, kiedy dziecko gaworzyło, wypowiadało pierwsze słowa i zdania
 • przejrzyj książeczkę zdrowia dziecka
 • nastaw dziecko pozytywnie do wizyty
Rejestracja
od poniedziałku do piątku: 8.00 – 16.00
tel. 13 43 43 122
NZOZ DAR-MED, ul. Rynek 6 a, 36-200 Brzozów

 
Pielęgniarska opieka długoterminowa
Dla osób przewlekle chorych somatycznie oraz psychosomatycznie, a także chorzy psychicznie (z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej), które:
 • przebywają w domu rodzinnym, ale nie są zdolne do samoopieki oraz wymagający intensywnej pielęgnacji,
 • uzyskały w skali Barthel od 0 do 40 punktów.
Zapewniamy:
 • przygotowanie chorego i jego rodziny w zakresie czynności pielegnacyjnych,
 • edukację zdrowotną pacjenta oraz rodziny,
 • wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
Korzystanie ze świadczeń:
 • jest bezpłatne (refundowane przez NFZ),
 • świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu chorego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach,
 • minimalny czas opieki bezpośredniej przeznaczonej na jednego pacjenta to 4 wizyty w tygodniu.
Niezbędne dokumenty:
 • skierowanie (od lekarza rodzinnego lub lekarz prowadzący pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych) do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową (dostępne w naszej zakładce pliki do pobrania),
 • ocena stanu zdrowia w skali Barthel (skala dostępna w naszej zakładce pliki do pobrania) wykonana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej i potwierdzona przez lekarza.
Dokumenty należy składać w naszej siedzibie.
Telefon całodobowy 784 034 922
Więcej informacji pod numerem telefonu 13 43 43 122  oraz w naszej siedzibie:
NZOZ Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED
36-200 Brzozów, ul. Rynek 6a
Czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.

 
Hospicjum domowe dla dzieci
Hospicjum Domowe dla Dzieci
działa na terenie powiatu: brzozowskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego i gorlickiego
Sprawuje opiekę nad dziećmi:
 • w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, np.:
  • z zaawansowaną chorobą nowotworową,
  • chorobami przewlekłymi w okresie terminalnym,
  • bez choroby nowotworowej, ale ze złożonymi zespołami bólowymi (odleżynami, owrzodzeniami)
  • w wieku poniżej 18 roku życia,
  • posiadającymi przynajmniej jednego dorosłego opiekuna, mogącego sprawować całodobową opiekę w domu.
Do hospicjum dla dzieci mogą zostać przyjęte, u których schorzenie jest wrodzone, a choroba ograniczająca życie została zdiagnozowana przed ukończeniem 18 roku życia.
Zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską przez 7 dni w tygodniu w zakresie:
 • czynności pielęgnacyjnych (karmienie i pojenie, toaletę w łóżku, zmiany opatrunków, zmiany pozycji ciała chorego itp.),
 • czynności leczniczych (podawanie leków),
 • rehabilitacji,
 • działań profilaktycznych (np. zapobieganie odleżynom),
 • leczenia bólu,
 • porad psychologicznych (zarówno dla dziecka, jak i jego rodziny),
 • przygotowania chorego i jego rodziny w zakresie czynności pielęgnacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej dziecka oraz rodziny,
 • wykonywania badań zleconych przez lekarza.
Członkowie zespołu hospicyjnego:
 • lekarz (wizyty nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu)
 • pielęgniarka (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu)
 • psycholog (wizyty w zależności od potrzeb),
 • fizjoterapeuta (wizyty w zależności od potrzeb),
 • kapelan (wizyty w zależności od potrzeb).
Korzystanie ze świadczeń:
 • jest bezpłatne,
 • ilość wizyt lekarza i pielęgniarki (w tygodniu) jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta,
Niezbędne dokumenty:
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do hospicjum domowego,
 • pisemna zgoda opiekuna prawnego na objęcia opieką hospicyjną.
Dokumenty należy składać w naszej siedzibie.
Telefon całodobowy 784 034 922
Więcej informacji pod numerem telefonu 13 43 43 122 oraz w naszej siedzibie:
NZOZ Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED
36-200 Brzozów, ul. Rynek 6a
Czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

 
Hospicjum domowe dla dorosłych
Sprawuje opiekę nad pacjentami:
 • w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, np.:
  • z zaawansowaną chorobą nowotworową,
  • chorobami przewlekłymi w okresie terminalnym,
  • bez choroby nowotworowej, ale ze złożonymi zespołami bólowymi (odleżynami, owrzodzeniami)
Zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską przez 7 dni w tygodniu w zakresie:
 • czynności pielęgnacyjnych (karmienie i pojenie, toaletę w łóżku, zmiany opatrunków, zmiany pozycji ciała chorego itp.),
 • czynności leczniczych (podawanie leków),
 • rehabilitacji,
 • działań profilaktycznych (np. zapobieganie odleżynom),
 • leczenia bólu,
 • porad psychologicznych (zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny),
 • przygotowania chorego i jego rodziny w zakresie czynności pielęgnacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej pacjenta oraz rodziny,
 • wykonywania badań zleconych przez lekarza.
Członkowie zespołu hospicyjnego:
 • lekarz (wizyty nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu)
 • pielęgniarka (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu)
 • psycholog (wizyty w zależności od potrzeb),
 • fizjoterapeuta (wizyty w zależności od potrzeb),
 • kapelan (wizyty w zależności od potrzeb).
Korzystanie ze świadczeń:
 • jest bezpłatne,
 • ilość wizyt lekarza i pielęgniarki (w tygodniu) jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta,
Niezbędne dokumenty:
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do hospicjum domowego,
Dokumenty należy składać w naszej siedzibie.
 
Telefon całodobowy 784 034 922
Więcej informacji pod numerem telefonu 13 43 43 122 oraz w naszej siedzibie:
NZOZ Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED
36-200 Brzozów, ul. Rynek 6a
Czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00


Usługi nie refundowane przez NFZ
 
Rehabilitacja Neuropsychologiczna
W ramach poszerzania działalności na rzecz osób chorych i cierpiących postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę o profesjonalną rehabilitację neuropsychologiczną, prowadzoną przez zespół psychologalogopedy oraz w razie konieczności fizjoterapeuty (oferowane jako oddzielna usługa).
Kompleksowe działanie na wszystkie obszary funkcjonowania człowieka pozwala maksymalizować efekty i przyśpieszać osiągnięcie zamierzonych rezultatów.
 
Na czym polega rehabilitacja neuropsychologiczna?
Wielu chorych po uszkodzeniu mózgu (udarze, wylewie, guzie lub urazie mózgu) cierpi na zaburzenia funkcji poznawczych i wymaga pomocy w przywróceniu tychże funkcji do optymalnego stanu.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku osób cierpiących na osłabienie funkcjonowania poznawczego ze względu na choroby i zmiany demencyjne związane z wiekiem.
Osiągając coraz wyższą średnią życia nie możemy zapominać o jakości funkcjonowania i umożliwienia czerpania radości obcowania z ciągle zmieniającym się światem.
Zaburzenia poznawcze po uszkodzeniu mózgu mają wpływ na to, jak osoba chora myśli, uczy się i zapamiętuje, jak postrzega przestrzeń i własne ciało, jak radzi sobie z nadmiarem bodźców, jak selekcjonuje informacje i jak rozwiązuje problemy. Rodzaj i dotkliwość zaburzeń zależy od miejsca i głębokości uszkodzenia. Poszczególne funkcje poznawcze są umieszczone w wielu różnych obszarach mózgu – dlatego uszkodzenie mózgu zazwyczaj zaburza niektóre, ale nie wszystkie umiejętności.
 
Zespół specjalistów bada funkcje poznawcze należące do sześciu obszarów:
 • Pamięć
 • Uwaga i koncentracja
 • Przetwarzanie informacji
 • Planowanie, organizowanie i rozwiązywanie problemów (tzw. funkcje wykonawcze)
 • Zdolności wzrokowe (spostrzeganie) i wzrokowo-przestrzenne
 • Język (zaburzenia zdolności mówienia, rozumienia mowy, pisania i czytania, to tzw. afazja)
Rehabilitacja neuropsychologiczna uwzględnia przedchorobowy poziom funkcjonowania pacjenta (bierze pod uwagę jego wykształcenie, zawód, funkcje społeczne), jego bieżące potrzeby (np. konieczność radzenia sobie w czynnościach domowych przez większość dnia, kiedy inni członkowie rodziny są w pracy) i zakładane cele (np. samodzielne robienie zakupów, samodzielność w czynnościach domowych lub powrót do pracy zawodowej). W procesie rehabilitacji wykorzystuje się różnorodne zadania angażujące i rozwijające utracone umiejętności.
Rozumiejąc specyfikę funkcjonowania osoby chorej oraz ewentualne trudności z dotarciem do naszego gabinetu oferujemy państwu wizyty domowe podczas których nasi specjaliści będą pracować nad poprawą funkcjonowania państwa bliskich.
Długość trwania zajęć jak i całej terapii jest elastyczny i dostosowywany do możliwości i potrzeb chorego. Naszym celem jest zarówno przywrócenie choremu maksymalnej sprawności jak też nauczenie państwa jak kontynuować podjęte przez nas działania w celu utrzymania osiągniętych już efektów.
Koszt jednej godziny rehabilitacji wynosi: 100 zł (brutto) i zawiera koszt dojazdu do pacjenta na terenie powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego orazsanockiego. Koszt dojazdu do miejscowości położonych w powiatach innych niż wymienione ustalany jest indywidualnie.
W przypadku potrzeby długotrwałej terapii oferujemy możliwość skorzystania z pakietów godzinowych oferowanych w cenach ustalanych indywidualnie.
W przypadku chęci pozyskania większej ilości informacji odnośnie powyższej usługi zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem  pod numerem podanym w zakładce Kontakt.Leczenie otyłości

Jesteśmy liderem w leczeniu otyłości w Polsce więcej informacji pod numerem telefonu 13 43 43 122. 
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.